علم اعداد
  
 
 
آرشیو
 
شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384
طالع بینی به تفکیک مردان و زنان

مرداناول نام مرد و نام او را به حساب جمل در آورد دوازده دوازده طرح کند یکی بماند حمل، دو بماند ثور ، سه بماند جوز، چهار بماند سرطان، پنج بماند اسد، شش سنبله ،هفت میزان، هشت عقرب، نه قوس،ده جدی، یازده دلو و دوازده بماند حوت است.

(توضیح: مفهوم جمله بالا این است که نام مردی راکه می خواهیم طالعش را در بیاوریم را به اضافه نام مادر وی به حساب جمل در آورده و 2 بار تقسیم بر عدد دوازده می کنیم...یعنی اسم مرد+اسم مادرش به حساب جمل 2 بار تقسیم بر دوازده= خارج قسمت تقسیم از یک تا دوازده در می آید که از یک تا دوازده گفته شد مرد متعلق به کدام طالع است...حمل و ثور و الی آخر تا حوت . در ضمن باید خارج قسمت را تخمینی حساب کرد چون ممکن است بعضی اعداد دقیق در نیایند...مثلا 6/10=11 و اما حساب جمل در زیر آورده شده:

مثالی بر ای احتساب نام و نام مادر یک پسر در دیدن طالع:

نام مرد علی

نام مادر فاطمه

علی به حساب جمل برابر است با:

110

فاطمه به حساب جمل برابر است با:

135

در نتیجه:

245=135+110

پس:

1.7=12/20.41=12/245

که:

1.7میشود 2

امیدوارم که منظورم را فهمیده باشید...

------------------------------------------------------------

طالع ها:

حمل در مردان

حکما گفته اند حمل برج آتشی نر است، تعلق به مریخ دارد، دلالت ستاره آدم صفی الله... و او مردی باشد دانا و عاقل و با تدبیر و خوش طبع وخوش رفتار و او را بر رو خالی یا نشانی باشد آن نشانه اقبال و دولت باشد هر چند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و در نزد بزرگان نشیند، سخن وی قبول افتد و خانه مال وی سنبله باشد، مال بسیار بدست آورد اما فنا کند و دلرا با خدا صاف کند و راز خود را به کسی نگوید چراکه دشمن و بد گو بسیار دارد اما ظفر نیابند و ضامن داری و حرام وی را نسازد اگر یک دینار حرام بیابد صد دینار حلال برود و رنج و محنت بسیار کشیده یا خواهد کشید و در طاعت الهی راغب باشد و از پدر و مادر نفع بیند و از برادر و خواهر و اقربا(نزدیکان) وفا کمتر بیند و دو زن در طالع دارد و از چشم بد نقصانی به وی رسد یا رسیده و بیماری بیشتر از زیادتی خون است، ماهی یکدفعه حجامت نماید و طبع وی گرم و خشک است و لباس سیاه وی را نسازد، خرید و فروخت زراعت برای وی خوب بود، چون ماه نو ببیند بر کلام الله (قرآن) نظر کند و اگر خواهد از بلا ها ایمن بود دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر با خود دارد تا بمطلب دل رسد و الله اعلم...

حمل در زنان

حکما گفته اند هر زنیکه بر اینطالع بوجود آمده باشد ستاره حواء است و او زنی باشد خوش زبان و خوش رفتار و دانا و پارسا ، اگر او را بر رو خالی باشد ان نشانه نیک بختان باشد هر چند بزرگتر شود کارش بهتر شود و زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در اول عمر زحمت بسیار کشیده اما سر انجام وی خوب شود و از پد ر و مادر راحت کمتر بیند و شوهر بر وی مشفق و مهربان باشد و خانه فرزندان وی میزان بود فرزند بسیار شود کمتر بماند و در وقت بر طرفشدن وی دست و پایش کبود شود باید دعای حرزابی دجانه و دعای امیر المومنین بر بازو بندد و او را بادی در اندرون باشد و رنجوری وی بیشتر از سردی و خشکی و درد کمر و قلنچ باشد ...دعای باد بندی باخود دارد و معجون باد کش بخورد و فرزندان او را چشم زخم کار کند تا پریان بر وی جادو نکنند و بر فرزندان اذیت نکنند دعای بود نابود بگیرد تا فرزندانش سلامت مانند، ماه نو را بر نقره نظر کند تا بر وی مبارک باشد و از این جهان بیرون نرود تا بدولت برسد و دعای امیر المومنین را بصورت بازو بند بر خود نگه دارد و الله اعلم...

منبع: http://faal-jen.blogfa.com/


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 113413


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها